زردی دندان

با زردی دندان ها چه کنیم ؟

هر روز با خوردن مواد غذایی و حتی نوشیدنی هایی مانند چای یا قهوه باعث می شوید که دندان های تان حالت زردی را به خود بگیرند و از حالت شفافی که شما تمایل دارید، خارج شوند. برای جلوگیری از زردی دندان باید چه کاری انجام داد؟ * جوش شیرین ماده ای ا…