باردار
روکش دندان

درمان اطفال

در مجموعه دندانپزشکی ما درمان های اطفال به صورت پیشگیرانه (جلوگیری از پوسیدگی دندان های دائمی) و درمان های دندان های شیری به روش های نوین درمانی در محیطی ارام و سرگرم کننده انجام می گیرد،و حائز اهمیت است توجه به دندان فرزندان از دوران کودکی و دندان های شیری برای داشتن دندان های سالم در دوران بزرگسالی بهترین راه پیشگیری از درمانهای سنگین و هزینه های سنگین دندانپزشکی در اینده است.
اموزش کامل به والدین و فرزندان برای رعایت درست بهداشت دهان و دندان از دیگر خدمات بخش اطفال می باشد.

نمونه کار

Children3 400
درمان اطفال
Children1 400
فلوراید تراپی