درمان ریشه دندان
ترمیم دندان

ترمیم دندان

با چک اپ های ۶ماهه و سالانه می توان نسبت به پوسیدگی های دندان ها اگاهی پیدا کرد و در مراحل اولیه پوسیدگی ها با درمان به موقع از پیشرفت پوسیدگی جلو گیری کرد و طول عمر دندان های خود را افزایش داد…

امروز روش های درمان پوسیدگی دندان های تخریب شده متفاوت و پیشرفت وسیعی کرده.

با توجه به خواست بیمار و شرایط دندانی میتوان انواع مختلف درمان های ترمیم دندان را برای بیماران انجام داد..درمان های هم رنگدندان (کامپوزیت) برای نواحی قدامی و خلفی دندانی ممکن شده است. و رضایت بیماران را به همراه داشته است اما در بعضی از شرایط برای بعضی از دندان ها هنوز هم بهترین درمان پوسیدگی ترمیم های نقره ای (امالگام) است.

با اموزش درست و رعایت نکات بهداشتی به صورت کامل می توان از پیشرفت بیماری های دندانی جلوگیری کرد.

نمونه کار

جراحی