پروتز

پروتز دندان

وقتی دندان ها ضعیف شده اند و احتمال شکستن و از دست رفتن دندان وجود دارد با انجام پروتز های ثابت یا همان روکش های دندانی می توان سالیان سال دندانهای خود را حفظ کرد و از هزینه های ایمپلنت جلوگیری کرد.یا در مواقعی که فرد امادگی گرفتن درمانهای ایمپلنت را ندارد در بعضی موارد روکش های دندانی کاندید جایگزین دندان از دست رفته هستند.

تاج دندان های درمان ریشه شده ضعیف هستند و کاندید روکش های دندانی هستند.

در این مرکز انواع روکش های pfm و تمام سرامیک(زیرکونیا) ، Emax….. با بهترین متریال و با کیفیت انجام مشود.

انواع دیگر از پروتز ها،پروتز های متحرک (دست دندان) در مواردی که دندان ها به طور کامل از بین رفته اند و یا تعداد محدودی از دندان ها باقی مانده می توانند جایگزین دندانها شوند و به سیستم جوندگی بیماران کمک کنند.

نمونه کار

19480 400
19484 400
19481 400